Intensjonsavtale blir kontrakt:

Ulstein Verft skal bygge Color Lines nye hybridskip

Verdas største plug-in hybridskip.

Color Line og Ulstein Verft signerte i dag kontrakt om bygging av verdas største plug-in hybridskip. Den miljøvennlege ferja skal settast inn i trafikk på strekninga Sandefjord – Strömstad frå sommarsesongen 2019. Ulstein vann kontrakten i konkurranse med fleire andre verft.

– Det er svært gledeleg at norsk verftsindustri har vist seg internasjonalt konkurransedyktig og at Color Line bidreg til ei vidareutvikling av norsk maritim næring, seier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

– Dette er ein viktig milepæl for oss, og vi ser fram til det vidare samarbeidet med Color Line, seier konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group.

Grøn teknologi

Color Line sin miljøstrategi pregar reiarlaget sine satsingar. Fartøyet tek i bruk nye løysingar for å redusere støy og utslepp. Ferja blir ein plug-in hybrid, der batteria vert ladda gjennom ein straumkabel med miljøvennleg straum frå landstraumanlegg i hamna eller ladda om bord frå skipsgeneratorane. Med landstraum i Sandefjord vil alle norske hamner som vert trafikkerte av Color Line ha landstraumanlegg. Skipet vil ha full batteridrift inn og ut fjorden til Sandefjord indre hamn, og skipet vil derfor ikkje gi utslepp til luft av skadelege miljøgassar eller nitrogen- og svovelforbindelsar i dette området.

Det 160 meter lange skipet, med arbeidsnamnet «Color Hybrid», kan ta med 2 000 passasjerar og 500 bilar. Det vil ha nesten dobbel kapasitet som «M/S Bohus», som etter planen skal fasast ut når den nye ferja skal verte sett i drift sommaren 2019. Skipet vil gi vesentleg auka kapasitet på strekninga mellom Noreg og Sverige, og vil representere eit utvida og forbetra servicetilbod om bord og dermed ei ny og betre reiseoppleving.

Det nye skipet vil bli bygd til norsk flagg og bli registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR). Color Line er i dag det einaste reiarlaget i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og frå Noreg med skip i norsk skipsregister og med norsk hovudkontor.

Den totale sysselsettingseffekten av bygginga representerer om lag 950 årsverk, i følge ei analyse utarbeidd av MENON.

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 
Blir lest no
 

Eigedomstransaksjonar

Desse vart selde i februar

Herøy trekk opp snittet på ytre Søre.

Her er dei dyraste eigedomane i 2016

Nedgang i talet på eigedomar som gjekk for meir enn 4 millionar kroner frå 2015 til 2016.

Sjå kvar det er flest fritidseigedomar

I løpet av dei fem siste åra har 365 fritidseigedomar skifta eigar.

Lagar felles kystsoneplan

Fem kommunar har gått saman.

Roar Brekke på Sans Pub:

Latterbrøl i vente

I morgon, laurdag showar standupkomikaren Roar Brekke på Sans, Hareid.

Døypte den første Maersk-båten

Peter Jacobsen i Maersk rosa det gode samarbeidet som er mellom Kleven og Maersk.

Kan ikkje kjøpe, men leige

Ulstein kommune kan likevel ikkje kjøpe parkeringsplassar i parkeringsanlegg av Rome AS.

Badr Rahhaoui er klar for Hødd

19-åringen har signert for dei blåkvite.

Offshore er ikkje lenger størst

Tradisjonell shipping er no større enn offshore. Det viser tal frå Rederiforbundet sin årvisse konjunkturrapport.

Nærmar seg Hødd

Angripar kan bli klar innan kort tid, og kanskje er fleire aktuelle til laurdagens treningskamp mot Førde.

Markert nedgang i februar

I februar fekk Nav varsel om 1.450 moglege oppseiingar og permitteringar. Det er det lågaste talet sidan desember 2014.

Sogndal filmfestival:

«The Letter» vann fire prisar

Heile fire prisar kunne regissør Simon Gjerde Tonev og dei andre aktørane som har laga filmen «The Letter» ta med seg heim frå Sogndal.

Kort innhopp i 3-0 siger

G17-landslaget tok eit langt steg mot EM-sluttspel.