17. mai på Hareid 2016. Har du bilete frå årets feiring? Send inn til redaksjon@vikebladet.no.

17. mai på Hareid 2016. Har du bilete frå årets feiring? Send inn til redaksjon@vikebladet.no.

17. mai:

Send inn bilete frå feiringa

Del dine bilete frå nasjonaldagen med Vikebladet Vestposten sine lesarar.

Tradisjonen tru kjem Vikebladet Vestposten til å vere ute i krinsane for å ta bilete av 17. mai-tog, kransingar og anna som skjer på nasjonaldagen.

Vi ønskjer samstundes å sjå korleis lesarane opplever dagen, og oppmodar difor om at de sender inn bilete frå feiringa.

Bileta kan du sende til redaksjon@vikebladet.no

Blir lest no
 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 

Ulsteiningen Ragnar Hatlø har vore med og utvikla ny applikasjon:

Ny app skal redusere matsvinn

Havila har kjøpt store delar av Volstad Maritime:

Skyt inn betydeleg pengesum

Store kjønnsforskjellar i yrkesfaga

Fleire søkjer seg til yrkesfag, men faga er framleis sterkt prega av eit tradisjonelt kjønnsmønster. Kvotering blir urettferdig, meiner kunnskapsministeren.