Konfirmasjon i Ulstein kyrkje 2017.

Konfirmasjon 2017:

Litt overraskande avslutning på gudstenesta

Denne helga er det konfirmasjonshelg i Ulstein. 102 konfirmantar står for presten, fordelt på fire gudstenester. To i dag og to i morgon.

Sokneprest Margit Holte snakka i preika si om generasjon perfeksjon, men ho minna dei om at kvar og ein av dei er perfekte, akkurat som dei er.

Og på veg ut i sola marsjerte soknepresten og kateket Bjørn Losvik og alle konfirmantane til tonane frå "Supermann"-temaet, flott framført på orgelet av organist Ståle Helvig.

Blir lest no
 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten: