Vipps lanserer løysing for barn

Forbrukarombodet vil vurdere tenesta.

Elektronisk Vipps lanserer eigen konto og bankkort for barn i alderen sju til femten år. 

Næringsliv

Vipps lanserer eigen konto og bankkort for barn i alderen sju til femten år. Forbrukarombodet vil vurdere tenesta.

I den første versjonen av kort og Vipps for barn, som blir lansert til sommaren, har utviklarane sett ei grense for overføringar på 20.000 per år. Barn kan be om pengar inntil tre gonger om dagen.

– Deretter skal vi gjere ei evaluering av kva foreldra synest er ei bra årsgrense for overføringar. No vurderer BankID å sette ned aldersgrensa til 13 år, slik at ein kan utvide beløpsgrensene sjølv, forklarar forretningsutviklar Ina Østensjø i Vipps til NTB.

Forbrukarombodet opplyser til NTB at barn i utgangspunktet ikkje skal disponere sine eigne middel.

– Vi vil sjå nærmare på denne løysinga. I utgangspunktet er det fullt mogleg å tilby elektroniske betalingstenester for barn. Men det er svært strenge reglar for betalingsgrense for barn, og det må vere trygt og gi god foreldrekontroll, seier fagdirektør Jo Torkel Gjedrem i Forbrukarombodet til NTB.

Vipps-løysinga for barn er lansert i regi av DNB, men det blir jobba med ei løysing som gjer at kundar i andre norske banker kan ta i bruk tenesta.

Vipps har hittil vore ein del av DNB-konsernet, men måndag vart det kjent at drygt 100 norske banker går inn som eigarar i Vipps saman med DNB.