onsdag 18.04 2018

Markerte starten på Ulstein-prosjektet Color Hybrid i Polen:

Myntseremoni og kjølstrekk for verdas største plug-in hybridskip

16. april blei den tradisjonsrike kjølstrekk- og myntseremonien for Color Hybrid heldt på Crist skipsverft i Polen.

tirsdag 17.04 2018

Rolls-Royce:

Leverer Autocrossing-system til 13 Fjord1-ferjer

Havila-eigde Fjord1 har bestilt det såkalla Autocrossing-systemet utvikla av Rolls-Royce til 13 nye null- og lågutsleppsferjer.

fredag 13.04 2018

Jobbar for å fylle opp igjen ordreboka:

– Vi har trua

Ordreboka til Kleven består i skrivande stund av 12 fartøy. Fem av dei skal leverast før sommarferien.

Leveringsutsetjingane har vore utfordrande for Kleven-konsernet, men:

– Vi held kursen vi har sett oss

Dei utsette Maersk- og Hurtigruten-leveringane har fått følgjer i rekneskapen, men konsernet held fram arbeidet med uforandra vilje og framtidstru.

torsdag 12.04 2018

Verto og Mewinn Coaching:

Inngår lokalt samarbeid

Bemanningsbyrået Verto og Mewinn Coaching har inngått samarbeid for å betre kunne hjelpe jobbsøkjarar og kundar.

onsdag 11.04 2018

Avtalen blei inngått formelt tysdag:

No har Havila signert kystrutekontrakten

Havila Holding AS underteikna tysdag ein kontrakt om å drifta fire av rutene mellom Bergen og Kirkenes frå 2021.

Bazeat:

Lanserer digital matbasar

Bazeat vil bidra til eit skifte der det er plass til alle matvareprodusentane. Gjennom intelligente løysingar og datafangst vil selskapet skape ein framtidsretta omsetjingkanal der kunden i samspel med leverandøren tek styringa.

No blir snøggbåten Hong Kong-eigd

Eit Hong Kong-basert infrastruktur-fond tek over 100 prosent av aksjane i transportselskapet Boreal.

tirsdag 10.04 2018

Næringsministeren i møte med Rolls-Royce:

Diskuterte salet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bad spesielt om å få møte Rolls-Royce Marine si leiing i Ålesund for å snakke om det føreståande salet av bedrifta.

fredag 06.04 2018

Kystvakta får tre nye fartøy

torsdag 05.04 2018

Ein skikkeleg langtransport

Offshore-reiarane ser litt lysare på framtida

Medlemmene i Rederiforbundet fortel om krevjande tider, men dei ser lysare på framtida enn før. Opplagstoppen er truleg passert, viser den årlege konjunkturrapporten til forbundet.

Norsk sjømateksport fell

Norsk fiskeeksport fall med 8 prosent i volum og 2 prosent i verdi i første kvartal i år. Manglande tilgang til det russiske marknaden fører til lågare prisar.

onsdag 04.04 2018

Ansvarleg redaktør for næringslivsportalen Nett.no:

– Ser positive teikn i tida

Ogne Øyehaug, ansvarleg redaktør for næringslivsportalen Nett.no, meiner fleire ting tyder på at den maritime næringa på Ytre Søre Sunnmøre går mot lysare tider.

søndag 01.04 2018

Fleire forsyningsskip blir skrapa:

Kan bety betring i marknaden for offshorereiarlaga

Tre gonger så mange forsyningsskip er seld til skraping. Det kan bety ei betring i marknaden for offshorereiarlaga.

lørdag 31.03 2018

Nett.no:

Havyard er børsvinnaren så langt i år

Næringslivsportalen Nett.no meiner Havyard Group skil seg frå andre børsnoterte selskap på Nordvestlandet hittil i år.

torsdag 29.03 2018

Ulstein Verft:

Leverte havvindskipet tre dagar før tida

Acta Marine sitt nybygg Acta Auriga vart levert frå Ulstein Verft 28. mars 2018.

onsdag 28.03 2018

Leverandør og verft i strid om betaling:

Britisk konsern saksøker Kleven etter arbeid på «Årets skip»

Kleven og Maats har roke uklare om korleis dei skal gjere opp ei for ein leveranse til fartøyet «NKT Victoria», som blei kåra til «Året skip» i fjor.