Ei lasermåling avslørte at ein yrkessjåfør frå Hareidlandet køyrde 92 km/t i 60-sona. (Illustrasjonsfoto).

Ei lasermåling avslørte at ein yrkessjåfør frå Hareidlandet køyrde 92 km/t i 60-sona. (Illustrasjonsfoto).

Yrkessjåfør fråteken sertifikatet

Sjåføren har anka, men Sunnmøre tingrett gav han ikkje medhald.

Ein yrkessjåfør frå Hareidlandet vart i november i fjor teken i fartskontroll. Farta vart målt til 92 km/t i 60-sona, og førarkortet vart inndrege på staden.

Eit par veker seinare kom saka for retten, og førarretten hans vart inndregen fram til 17. januar 2017.

19. desember 2016 bad påtalemakta retten om å godkjenne at førarretten og førarkortet hans blir lagt beslag på inntil saka mot sjåføren kjem til endeleg avgjerd, men ikkje ut over 3. april 2017.

Sunnmøre tingrett har konkludert med at det er skjellig grunn til mistanke, og viser til resultatet av lasermålinga, noko som også er i samsvar med  forklaringa til mannen.

Treng førarkortet for å behalde jobben

Den sikta yrkessjåføren har opplyst at han treng førarkortet for å behalde jobben, og at dette er svært viktig for han. Advokaten til mannen har sendt brev til retten der han gjer det klart at etter hans syn finst det ikkje grunnlag for å halde førarkortet i beslag, og at dette er å foregripe straffa.

Men retten meiner at omsynet til trafikktryggleiken og likebehandling må vege tynst, og at det ikkje er noko uforholdsmessig stort inngrep at førarkortet hans framleis er inndrege.

- Betydeleg farepotensiale

- Sikta køyrde med lastebil i 60-sona med ei målt fart på 92 km/t. Sjølv om han var på veg mot ei 80-sone, og har forklart at han auka farta for tidleg, representerer ei slik køyring eit betydeleg farepotensiale. Som yrkessjåfør er det særleg viktig at sikta har fokus på å køyre lovleg og forsvarleg, og det følgjer av fast og langvarig praksis at forhold knytt til arbedet åleine ikkje gir grunnalg for å fastslå  at tap av førarretten vil vere uforholdsmessig for yrkessjåførar, sjølv om det kan føre til at dei mister arbeidet, heiter det i saksutgreiinga til Sunnmøre tingrett.

Konklusjonen vart dermed at førarkortet blir beslaglagt fram til  saka blir endeleg avgjort, men ikkje lenger enn til 3. april 2017.

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 
Blir lest no
 

Eigedomstransaksjonar

Her er dei dyraste eigedomane i 2016

Nedgang i talet på eigedomar som gjekk for meir enn 4 millionar kroner frå 2015 til 2016.

Herøy toppar framleis

Men i november var det tett mellom fleire av kommunane i ytre.

Sjå kvar det er flest fritidseigedomar

I løpet av dei fem siste åra har 365 fritidseigedomar skifta eigar.

Vil ha folket i tale

Om hyttebygging, plassering av oppdrettsanlegg og massedeponi.

Fullt køyr ved Pelagia

Båtar har levert både sild og makrell

Fekk møte samferdselsministeren

- Ei skikkeleg vitamininnsprøyting å få møte statsrådar og dyktige folk frå næringslivet, kommenterer Karl-Oskar Sævik i Søre Sunnmøre FpU.

Urke vert med ut 2018

Jan Lennart Urke har forlenga kontrakten med Hødd eit år til

Rosenlund er til sals

Eigaren har bestemt seg for å gje seg med drifta av Rosenlund Marina AS.

Video: Slik vil Hareid kommune engasjere folket

Gjennom ein flunkande ny animasjonsvideo ønskjer Hareid kommune å forklare korleis folket kan påverke framtida til kommunen. Sjå video!

Trur det blir politi-vekst i Herøy

Og ordførar Arnulf Goksøyr håper også at passfotograferinga kjem tilbake til Herøy.

Island Venture vart levert tysdag

Ei overlevering som det er venta på lenge

Dei mest interessante bilnyheitene i 2017

2016 var det beste året for nybilsal i Noreg på 30 år og det tredje beste i historia. I 2017 står nyheitene i kø, med ei rad nye modellar som har stort salspotensial.

Håper på stort oppmøte

Tamilsk kulturforening byr inn til fest der alle nasjonalitetar er velkomne.