Bjarne Kvalsvik (arkivfoto)

Bjarne Kvalsvik (arkivfoto)

Interpellasjon frå Kvalsvik

Neste veke er det Fylkesting i Kristiansund.

Bjarne Kvalsvik frå Uavhengig valliste for Sunnmøre har levert ein interpellasjon til Fylkestinget i Møre og Romsdal skal ha møte neste veke. Møtet er 26. og 27. april i Kristiansund.

Han og Kari Ristesund frå same liste har ein del spørsmål i samband med utbygginga av Sande fastlandssamband dei vil ha svar på. Her er interpellasjonen i sin heilskap:

 

INTERPELLASJON

Sande fastlandssamband har jobba i om lag 20 år med å få knytt øyane i Sande til fastlandet. Det har vore jobba med ulike løysinga og ulike trasear over lang tid.

Ein har no landa på undersjøisk tunnel, frå Voksa/Sandsøya, med kryss på botnen og ei eiga vegarm til Kvamsøya.

Våren 2016 vart kommunedelplan for Sande fastlandssamband vedteken i dei to kommunane Sande og Vanylven.

Ein har så langt jobba med den føresetnad at den undersjøiske tunnelen skal ha ei stigning på 8%.

Slik vi, i Uavhengig Valliste for Sunnmøre , vurderer den nye tunnelføreskrifta som trådde i kraft 1 januar 2015, er det kanskje svært vanskeleg å få bygge undersjøiske tunnelar med slik stigning som Sande fastlandssamband legg opp til.

Sidan dette etter kvart skal verte eit Fylkesvegsamband og erstatte fylkesveg-ferjesambandet på rute 01. Meiner vi Møre og Romsdal Fylkeskommune har eit stort ansvar for å få desse forholda avklara, så ein kjem vidare i arbeidet.

1. Fylkesordførar: Kva kan Fylkeskommunen gjere for å få fortgang i prosessen med å få stigningsforholdet avklara ?

2. Det vert hevda at dette er eit sjølvfinansierande samband, ved bruk av ferjeavløysingsmidlar. Er dette også Fylkeskommunen sin vurdering av prosjektet?

3. Fylkesordførar: Visst sambandet er sjølvfinansierande og ikkje vil påverke andre prosjekt i fylket. Då er det vel viktig med stor framdrift så prosjektet kan realiserast raskt?

4. Fylkesordførar: Kva kan eventuelt Fylkeskommunen bidra med for å halde oppe framdrifta?

Mvh Bjarne Kvalsvik og Kari Ristesund, Uavhengig valliste for Sunnmøre

Blir lest no
 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 

Kanskje kan det gå ein autonom båt inn til Ulsteinvik?

Rorbuer og bustader på Lyngneset

Hareid og Ulstein skal samarbeide om brannvern

Signerte kontrakten

Steinar Reiten, KrF om Runde Miljøsenter og maritim industri

-Bør samarbeide tettare