Snipsøyr skule vart vigsla i 1910 og nedagt i 1961. Sidan har bygdefolket tatt hand om stellet. (Arkivfoto).

Snipsøyr skule vart vigsla i 1910 og nedagt i 1961. Sidan har bygdefolket tatt hand om stellet. (Arkivfoto).

Positive til skulemuseum

Skulebygninga frå 1910 kan bli skulemuseum for Hareid kommune.

I Hareid kommune sin Kulturminneplan er skulebygget i Snipsøyrdalen tiltenkt rolla som framtidig skulemuseum.

Dette er Snipsøyrdalen grendalag positive til.

Kommunen skal ta over

Under årsmøtet 4. april i år gjekk deltakarar samrøystes inn for at det skal  arbeidast for at Snipsøyrdalen skule skal fullføre prosessen til å bli skulemuseum, og at Hareid kommune tek over heile skulen, inkludert regulert område.

Marit Kvammen og Willy Nesset vart valde av årsmøtet til å følgje prosessen på vegne av Grendalaget, og arbeide saman med kulturetaten om denne saka i tida framover.

Lagt ned i 1961

Snipsøyrdalen skule vart vigsla i 1910, og er eldste skulen i Hareid kommune. Skulestova med skuleområdet vart overteke av bygda på sekstitalet, etter at skulen vart lagt ned våren 1961. Eigedomen har sidan blitt vedlikehalden og teke vare på av bygdefolket i den tidlegare skulekrinsen, og det har vore lagt ned eit stort arbeid.

Blir lest no
 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 

Kanskje kan det gå ein autonom båt inn til Ulsteinvik?

Rorbuer og bustader på Lyngneset

Hareid og Ulstein skal samarbeide om brannvern

Signerte kontrakten

Steinar Reiten, KrF om Runde Miljøsenter og maritim industri

-Bør samarbeide tettare