Ordførar Anders Riise (H) gjekk i front og leia toget gjennom ruta frå barneskulen til Hadartun, vidare ned gjennom sentrumsgatene og opp til Hareid stadion. (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

Ordførar Anders Riise (H) gjekk i front og leia toget gjennom ruta frå barneskulen til Hadartun, vidare ned gjennom sentrumsgatene og opp til Hareid stadion. Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

Speidarane var også sjølvskrivne i årets tog. (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

Speidarane var også sjølvskrivne i årets tog.Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

Førsteklasse ved Hareid skule. (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

Førsteklasse ved Hareid skule.Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

Andreklasse ved Hareid skule. (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

Andreklasse ved Hareid skule.Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

Hareid skulekorps stod for musikken, og dei flotte tonane frå korpset stod godt til denne vakre dagen. (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

Hareid skulekorps stod for musikken, og dei flotte tonane frå korpset stod godt til denne vakre dagen.Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

Hareid skulekorps. (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

Hareid skulekorps.Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

Toget på veg ned mot Hadartun. (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

Toget på veg ned mot Hadartun.Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

Det var god stemning i årets 17. mai-tog i Hareid sentrum. (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

Det var god stemning i årets 17. mai-tog i Hareid sentrum.Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

Hareid skulekorps i flotte omgjevnader. (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

Hareid skulekorps i flotte omgjevnader.Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

Kvar centimeter av dei flotte korpsuniformane blei nok dobbeltsjekka før den store dagen. (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

Kvar centimeter av dei flotte korpsuniformane blei nok dobbeltsjekka før den store dagen.Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

Ein grøn og fin 17. mai. Det har ikkje vore slik alle år! (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

Ein grøn og fin 17. mai. Det har ikkje vore slik alle år!Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

Skulekorpset stoppa tradisjonen tru ved Hadartun, der bebuarane mellom anna fekk høyre nasjonalsangen. (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

Skulekorpset stoppa tradisjonen tru ved Hadartun, der bebuarane mellom anna fekk høyre nasjonalsangen.Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

På veg gjennom sentrum mot Hareid stadion. (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

På veg gjennom sentrum mot Hareid stadion.Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

Både born og vaksne storkosa seg i det flotte vêret i Hareid sentrum. (Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.)

Både born og vaksne storkosa seg i det flotte vêret i Hareid sentrum.Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.

1 / 14

Sjå bilete frå 17. mai-toget på Hareid:

Feststemning i Hareid sentrum

Strålande blide born og vaksne storkosa seg i det flotte vêret. Sjå bilete frå toget i Hareid sentrum her.

Tradisjonen tru gjekk ordføraren i front, og leia det flotte 17. mai-toget til sentrumskrinsen i Hareid gjennom ruta frå barneskulen til sjukeheimen, vidare ned gjennom sentrumsgatene og opp til Hareid stadion.

Sjå bilete frå toget i vindauget i toppen av denne saka.

Blir lest no
 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten: