Barnetimen (Foto: Ranja Dimmen Alme)

Barnetimen Foto: Ranja Dimmen Alme

Barnetimen (Foto: Ranja Dimmen Alme)

Barnetimen Foto: Ranja Dimmen Alme

Barnetimen (Foto: Ranja Dimmen Alme)

Barnetimen Foto: Ranja Dimmen Alme

Barnetimen (Foto: Ranja Dimmen Alme)

Barnetimen Foto: Ranja Dimmen Alme

Barnetimen (Foto: Ranja Dimmen Alme)

Barnetimen Foto: Ranja Dimmen Alme

Barnetimen (Foto: Ranja Dimmen Alme)

Barnetimen Foto: Ranja Dimmen Alme

Barnetimen (Foto: Ranja Dimmen Alme)

Barnetimen Foto: Ranja Dimmen Alme

Grautsal på Jomsvoll (Foto: Ranja Dimmen Alme)

Grautsal på Jomsvoll Foto: Ranja Dimmen Alme

Grautsal på Jomsvoll (Foto: Ranja Dimmen Alme)

Grautsal på Jomsvoll Foto: Ranja Dimmen Alme

(Foto: Trine Pilskog)

Foto: Trine Pilskog

Komande roverar i speidartroppa i Hjørungavåg. (Foto: Trine Pilskog)

Komande roverar i speidartroppa i Hjørungavåg. Foto: Trine Pilskog

Idrettslaget i borgartoget (Foto: Trine Pilskog)

Idrettslaget i borgartoget Foto: Trine Pilskog

(Foto: Trine Pilskog)

Foto: Trine Pilskog

(Foto: Trine Pilskog)

Foto: Trine Pilskog

(Foto: Trine Pilskog)

Foto: Trine Pilskog

(Foto: Trine Pilskog)

Foto: Trine Pilskog

(Foto: Trine Pilskog)

Foto: Trine Pilskog

(Foto: Trine Pilskog)

Foto: Trine Pilskog

(Foto: Trine Pilskog)

Foto: Trine Pilskog

Rekordmange korpsmedlemer, 44 musikantar. (Foto: Trine Pilskog)

Rekordmange korpsmedlemer, 44 musikantar. Foto: Trine Pilskog

(Foto: Trine Pilskog)

Foto: Trine Pilskog

(Foto: Trine Pilskog)

Foto: Trine Pilskog

(Foto: Trine Pilskog)

Foto: Trine Pilskog

1 / 23

Flott feiring i Hjørungavåg

Og festen er ikkje over.

I Hjørungavåg har dei mykje program når det er 17. mai. Dagen starta med salutt, deretter var det flaggheising.

Det har vore barnetog og barnetimen (der born frå skulen underheldt). Det har vore sal av middag, kaffi og kaker.

Så var det borgartog, leikar og fantetog.

Og no i ettermiddag er det folkefest på skulen med Hjørungavåg skulekorps, handskrive blad, song og mykje anna. Festtalar er Inga Ishild Hareide.

Blir lest no
 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 

Ulsteiningen Ragnar Hatlø har vore med og utvikla ny applikasjon:

Ny app skal redusere matsvinn

Havila har kjøpt store delar av Volstad Maritime:

Skyt inn betydeleg pengesum

Store kjønnsforskjellar i yrkesfaga

Fleire søkjer seg til yrkesfag, men faga er framleis sterkt prega av eit tradisjonelt kjønnsmønster. Kvotering blir urettferdig, meiner kunnskapsministeren.