Det er tatt fire pukkellaks i Ørstaevla i sommar. Stillehavsarten er svartelista i Noreg. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service

Det er tatt fire pukkellaks i Ørstaevla i sommar. Stillehavsarten er svartelista i Noreg. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service

1 / 1

Uønskt laks oppdaga fleire stadar i landet

Den siste veka er den svartelista pukkellaksen oppdaga fleire stadar i Noreg. Pukkellaksen er naturleg utbreidd i Stillehavet, men kan øydeleggje genetikken til villaksen her heime.

Pukkellaksen har tidlegare, i all hovudsak, blitt registrert i Nord-Noreg, men i år har han vore registrert langs store delar av kysten heilt ned til Rogaland.

I helga fekk ein fiskar to pukkellaksar i elva Gaula i Sogn og Fjordane, skriv Firda.

Også i Naustdal, i same fylke, fekk to fiskarar den svartelista fisken på kroken i helga, ifølgje NRK Sogn og Fjordane.

Førre veke skreiv Sunnmørsposten at det hadde blitt teke fleire eksemplar av pukkellaksen i Ørstaelva i sommar.

Også i Trøndelag og i Rogaland er det registrert pukkellaks dei siste vekene. No oppfordrar Norsk institutt for naturforsking (NINA) om at folk tek kontakt dersom dei observerer pukkellaks eller andre framande artar.

– Lokalkunnskap og tips frå publikum er ei viktig kjelde for å avdekkje spreiing. For å sette inn effektive tiltak er det naudsynt at nye tilfelle blir påvist og rapportert så tidleg som mogleg etter at introduksjonen først har skjedd, står det på heimesidene til NINA.

Blir lest no
 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten: