Oppvekstsjef Gry Nordal saman med ordførar Knut Erik Engh og KS-advokat Øyvind Renslo.

Oppvekstsjef Gry Nordal saman med ordførar Knut Erik Engh og KS-advokat Øyvind Renslo.

Mobbesaka i Ulstein

Drøftar først ei minneleg ordning

Utsett rettsforhandlingane i 10 minutt.

Før lagmannsrettssaka vart sett i Ålesund no tysdag, tok administrator Dag Brathole ordet og spurde partane om det kan vere aktuelt å kome fram til ei minneleg ordning.

Han viste blant anna til at det har kome nye fagrapportar som meiner at Glen Børge Flø har ein medisinskinvaliditetsgrad.

Brathole spurde KS-advokat Øyvind Renslo om dei hadde drøfta ei minneleg ordning med motparten.

- Det har vi ikkje, for vi har oppfatta det slik at motparten ikkje var interessert i det, svara Øyvind Renslo.

Forsvararen til Glen Børge Flø svara at han oppfatta at partane stod langt frå kvarandre, men at det ikkje kunne skade å snakke saman nokre minutt.

- Fint, for det kan bli fire smertefulle dagar i retten for fleire, viss vi går i gang med forhandlingane, sa Brathole.

Glen Børge Løset Flø stiller med forsvarar Lars-Henrik Windhaug.

Då saka var oppe i Tingretten vart Glen Børge Flø tilkjent ei erstatning på to millionar kroner frå Ulstein kommune. Dette har Ulstein kommune anka, og saka startar i Frostating Lagmannsrett i dag, tysdag.

Blir lest no
 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 

Fekk du med deg desse?

Emilie (9) og mamma Stine Fjørtoft Holta fekk prøve:

Lefsebaking er ikkje for pyser

Stod fram som bifil i lesarinnlegg

- Verda går heldigvis framover

Kleven-styreleiaren om ny konsernsjef:

- Mest ideelt med ein person som kjenner Sunnmøre