Mobbesaka i Ulstein:

Dag to av ankesaka i Lagmannsretten

Det er klart for andre dag i saka der Ulstein kommune har anka dommen i mobbesaka kring Glen Børge Løset Flø.

Onsdag klokka 9 er retten sett på ny, og det er ei rekkje vitne som skal forklare seg til rettsadministrator Dag Brathole i Frostating lagmannsrett i Ålesund denne dagen. Første dag av rettssaka inneheldt mellom anna innleiinga til KS-advokat Øyvind Reinslo og Forsvarar Lars-Henrik Windhaug, før Glen Børge Løset Flø fekk forklare seg.

Han konkluderte måndag med at anken til Ulstein kommune må forkastast, og at Glen Børge får dekt sakskostnadene.


Les sakene frå lagmannsretten måndag her:

Drøftar først ei minneleg ordning

Rettssaka er i gang

- Ulstein kommune må frikjennast

- Er påført eit posttraumatisk stressyndrom

Sakkunnig i mobbesaka: Trur uføregraden etter mobbinga er på 20 prosent

Glen Børge Løset Flø om mobbinga: - Eg vart dyster og svært frustrert

Blir lest no
 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 

Glen Børge Løset Flø:

- Eg er veldig glad

Ulstein ankar ikkje mobbesaka:

Letta ordførar

Hødd sin nye daglege leiar er på plass:

- Ei stor ære