Ulstein kommune er ein av ti kommunar som har klaga til DSB om problem med naudnettet.

Ulstein kommune er ein av ti kommunar som har klaga til DSB om problem med naudnettet.

Fleire kommunar har problem med naudnettet

Naudnettet er fleire stadar i landet så dårleg at brannmannskap ikkje blir varsla ved alvorlege hendingar.

Naudnettet blei utbetra i 2015, men framleis har kommunar over heile landet problem med dekninga, skriv NRK.

10 kommunar i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Finnmark har klaga til Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) om problem med naudnettet.

Blant kommunane med problem er Eide i Møre og Romsdal. Brannmeister i Eide Knut Jørgen Eide seier til NRK at dei hadde problem med dekninga seinast tysdag førre veke.

Dei andre kommunane som har klaga på dekninga i delar av kommunen er: Inderøy, Namsos, Frøya, Osen, Halsa, Ulstein, Herøy, Alta og Hadsel.

Blir lest no
 

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 

Glen Børge Løset Flø:

- Eg er veldig glad

Ulstein ankar ikkje mobbesaka:

Letta ordførar

Hødd sin nye daglege leiar er på plass:

- Ei stor ære