Tips oss

Tips oss på 70 01 85 00

  • Ring 70 01 85 00
  • Send e-post til redaksjon@vikebladet.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 901 96 171

Børstar støv av “Syng med oss”

Med originalarrangement frå Nils Abrahamsen byr Con Moto og Bergsøy blandakor på korkafé med songar frå det gamle tv-programmet “Syng med oss”

Dirigent Svein Eiksund har fått fatt på originalarrangementa ført i pennen av Nils Abrahamsen. Abrahamsen stod bak det populære programmet “Syng med oss” som gjekk på NRK på 80- og 90-talet. Og gjennom gammalt bekjentskap har no Svein Eiksund fått tak i transkripsjonane som vart brukt i programmet. “Syng med oss” var eit populært program som gjekk heile 12 år på NRK fjernsyn. Kjende artistar som Sissel Kyrkjebø og Marianne Juvik Sæbø hadde sine første tv-opptredenar der. Dirigent Svein Eiksund var ivrig sjåar av programmet.

– Når det gjekk var det ei kosestemning i heimen, mimrar han.

“Syng med oss” hadde mellom anna som føremål å ta vare på den norske songskatten, men mange utanlandske slagerar stod også på menyen. Alle desse vart presentert i norsk språkdrakt av mellom anna Bjørn Tore André.

På korkafeen vil det på programmet mellom anna stå ei heil kavalkade med franske songar (med norsk tekst), frå den gongen “Syng med oss” sende frå Paris.

Con Moto og Bergsøy blandakor vil ha både fellesnummer og eigne innslag. Det skal også verte tid til litt allsong for dei frammøtte.

Norsk korforbund 25 år

Con Moto er i desse dagar også aktuelle i samband med at Norges Korforbund fyller 25 år. Forbundet feirar med jubileumsavis og der har Svein Eiksund med si lange fartstid i kormiljøet fått i oppdrag å gi nokre historiske glimt får dei 25 innhaldsrike åra. Eiksund skriv om minnerike hendingar og arrangement, som når Con Moto song på kanten av Skageflå og når koret fekk uventa besøk av ein trengd fugl under ein opptreden på eit Bjørnsonstemne på Lillehammer.

– Ærefullt å bli spurt om noko sånt, seier Svein Eiksund om oppdraget for jubileumsavisa som vil verte distribuert rundt til dei 1000 kora som er medlem av forbundet.

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
Siste nyheter

Riise er nøgd med høyringa

Ålesund foreslått som endeleg politidistrikt i fylket

Søkjer ny jobb

Trond Arne Aglen søkjer same jobb.

Får Likestillingsprisen 2015

Gunvor Ulstein blir heidra for sin innsats for likestilling i arbeidslivet.

Mindre ute og køyrer

Den totale køyrelengda aukar - men kvar hushald har likevel tilbakelagt færre kilometer på vegane dei siste åra.

Liten oppgang i september

Men det er framleis eit stykke fram til dei aktive sommarmånadane.

Riise er nøgd med høyringa

Ålesund foreslått som endeleg politidistrikt i fylket

Vil få fram nye tankar og idear

For fyrste gong arrangerast «Nyskapingsdagen Søre», i regi av hoppid.no.

Vil bli politimeister

Og Trond Arne Aglen søkjer same jobb.

Subsea 7 seier opp 70 tilsette

Oljeserviceselskapet Subsea 7 seier opp 70 offshoretilsette på grunn av den tøffe marknaden.

"Ingen mjuke fiolina" med Bjarne

Men kanskje det blir allsong?

Rolls-Royce utvidar kuttlista

Men det er ikkje klart om dei nye kutta råkar norske arbeidsplassar.

Får Likestillingsprisen 2015

Gunvor Ulstein blir heidra for sin innsats for likestilling i arbeidslivet.

Mindre ute og køyrer

Den totale køyrelengda aukar - men kvar hushald har likevel tilbakelagt færre kilometer på vegane dei siste åra.

Fantekunst under Hareidsstemna

11 – 14. oktober kan du vitja Fantehuset og sjå den kreative og mangfaldige utstillinga «Fantekunst 2015». Der kan du oppleve mange typar kunst og kreative uttrykk.

Liten oppgang i september

Men det er framleis eit stykke fram til dei aktive sommarmånadane.