Tips oss

Tips oss på 70 01 85 00

  • Ring 70 01 85 00
  • Send e-post til redaksjon@vikebladet.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 901 96 171

Børstar støv av “Syng med oss”

Med originalarrangement frå Nils Abrahamsen byr Con Moto og Bergsøy blandakor på korkafé med songar frå det gamle tv-programmet “Syng med oss”

Dirigent Svein Eiksund har fått fatt på originalarrangementa ført i pennen av Nils Abrahamsen. Abrahamsen stod bak det populære programmet “Syng med oss” som gjekk på NRK på 80- og 90-talet. Og gjennom gammalt bekjentskap har no Svein Eiksund fått tak i transkripsjonane som vart brukt i programmet. “Syng med oss” var eit populært program som gjekk heile 12 år på NRK fjernsyn. Kjende artistar som Sissel Kyrkjebø og Marianne Juvik Sæbø hadde sine første tv-opptredenar der. Dirigent Svein Eiksund var ivrig sjåar av programmet.

– Når det gjekk var det ei kosestemning i heimen, mimrar han.

“Syng med oss” hadde mellom anna som føremål å ta vare på den norske songskatten, men mange utanlandske slagerar stod også på menyen. Alle desse vart presentert i norsk språkdrakt av mellom anna Bjørn Tore André.

På korkafeen vil det på programmet mellom anna stå ei heil kavalkade med franske songar (med norsk tekst), frå den gongen “Syng med oss” sende frå Paris.

Con Moto og Bergsøy blandakor vil ha både fellesnummer og eigne innslag. Det skal også verte tid til litt allsong for dei frammøtte.

Norsk korforbund 25 år

Con Moto er i desse dagar også aktuelle i samband med at Norges Korforbund fyller 25 år. Forbundet feirar med jubileumsavis og der har Svein Eiksund med si lange fartstid i kormiljøet fått i oppdrag å gi nokre historiske glimt får dei 25 innhaldsrike åra. Eiksund skriv om minnerike hendingar og arrangement, som når Con Moto song på kanten av Skageflå og når koret fekk uventa besøk av ein trengd fugl under ein opptreden på eit Bjørnsonstemne på Lillehammer.

– Ærefullt å bli spurt om noko sånt, seier Svein Eiksund om oppdraget for jubileumsavisa som vil verte distribuert rundt til dei 1000 kora som er medlem av forbundet.

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
Siste nyheter

Ein heller dårleg reirplass

Måsemor ligg på egg i Ulsteinvik sentrum

Revidert nasjonalbudsjett og vedlikehald

Ulstein kommune får vel 3,6 mill. kroner

Hareid får vel 3,3 millionar kroner til kommunalt vedlikehald.

Revidert nasjonalbudsjett:

Får meir til kommunalt vedlikehald

- Dette er veldig bra for Hareid kommune, vi får til saman over 3 millionar kroner meir til kommunalt vedlikehald, kommenterer Truls Håbakk (Frp.).

Kvinne må sone 24 dagar i fengsel

Vart teken med ei promille på 2,01 under ein køyretur i Ulsteinvik.

Eigedomstransaksjonar

Tinglysingar i april

Sjå kva eigedomar som har skifta eigar den siste månaden.

Her er årets dyraste bustadar

27 bustadar solgt for meir enn 4 millionar kroner i 2016.

Ein heller dårleg reirplass

Måsemor ligg på egg i Ulsteinvik sentrum

Revidert nasjonalbudsjett og vedlikehald

Ulstein kommune får vel 3,6 mill. kroner

Hareid får vel 3,3 millionar kroner til kommunalt vedlikehald.

Tidenes satsing på havforsking

Heile 1 milliard kroner er øyremerkte av regjeringa til havforsking.

Revidert nasjonalbudsjett:

Får meir til kommunalt vedlikehald

- Dette er veldig bra for Hareid kommune, vi får til saman over 3 millionar kroner meir til kommunalt vedlikehald, kommenterer Truls Håbakk (Frp.).

Kvinne må sone 24 dagar i fengsel

Vart teken med ei promille på 2,01 under ein køyretur i Ulsteinvik.

Fartskontroll på Hasund

Politiet skreiv ut fleire forenkla forelegg.

Ber om at skipa får liggje eitt år til

Slik vil selskapet spare store pengar og ha kontroll på skipa.

Forseinking på Hareid - Sulesund

B-ruta er forseinka grunna straumbrot.

Tryggestad tek over stafettpinnen

Jan Ove Tryggestad tek over roret som styreleiar i Sunnmøre Regionråd etter Hareid-ordførar Anders Riise.