Vil ha Wordfeud på nynorsk

(Foto: Odin H. Omdal)

Foto: Odin H. Omdal

- Ei nynorskutgåve av Wordfeud vil gje store pedagogiske gevinstar, seier Vebjørn Sture (24), påtroppande leiar i Norsk Målungdom (NMU).Landsmøtet i Norsk Målungdom sist helg gav klårt uttrykk for at det er på tide å la nynorskbrukarane få spele Wordfeud på sitt eige språk. I ei fråsegn påpeiker landsmøtet også at både bokmåls- og nynorskelevar vil dra fordel av eit slikt tilbod.– Nynorsk- og bokmålselevar har det til felles at dei ser for lite nynorsk rundt seg i kvardagen. Wordfeud på nynorsk vil vere ein enkel og morosam måte å lære seg nynorsk på, uansett kva den enkelte eleven har som hovudmål, forklarer Sture, som sjølv har vakse opp med bokmål som hovudmål.– Mange elevar, særleg dei med bokmål som hovudmål, møter ikkje nynorsken stort andre plassar enn i norsktimane på skulen. Då er det ikkje rart at dei synest det blir vanskeleg å lære seg. Å tilby nynorskversjonar av mobilspel som Wordfeud er ein glimrande måte å nå ut til desse elevane på, held Sture fram.Den nyvalde NMU-leiaren trur også ei nynorskutgåve av Wordfeud vil vere lønsamt for spelskaparen, Wordfeud-gründer Håkon Bertheussen.– Wordfeud på nynorsk vil utvilsamt ha stor appell i nynorskmiljøa. I tillegg kjem alle dei potensielle kundane som i utgangspunktet er bokmålsbrukarar, men som vil ha Wordfeud på nynorsk for å øve seg i det - akkurat slik vi ser at mange bokmålselevar har til dømes Facebook på nynorsk. Her ligg vegen open for større inntekter, både gjennom at fleire kjøper betalingsversjonen, og gjennom meir visningstid for reklamen i gratisversjonen, forklarer Sture, som også sjølv speler Wordfeud.– Å spele Wordfeud på bokmål er for så vidt grei sidemålstrening for min eigen del, men eg kan garantera at entusiasmen vil auka så snart Wordfeud kjem på nynorsk. Då skal eg kjøpa betalingsversjonen, smiler Sture.

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
 
Blir lest no
 

Eigedomstransaksjonar

Desse vart selde i februar

Herøy trekk opp snittet på ytre Søre.

Her er dei dyraste eigedomane i 2016

Nedgang i talet på eigedomar som gjekk for meir enn 4 millionar kroner frå 2015 til 2016.

Sjå kvar det er flest fritidseigedomar

I løpet av dei fem siste åra har 365 fritidseigedomar skifta eigar.

Lagar felles kystsoneplan

Fem kommunar har gått saman.

Roar Brekke på Sans Pub:

Latterbrøl i vente

I morgon, laurdag showar standupkomikaren Roar Brekke på Sans, Hareid.

Døypte den første Maersk-båten

Peter Jacobsen i Maersk rosa det gode samarbeidet som er mellom Kleven og Maersk.

Kan ikkje kjøpe, men leige

Ulstein kommune kan likevel ikkje kjøpe parkeringsplassar i parkeringsanlegg av Rome AS.

Badr Rahhaoui er klar for Hødd

19-åringen har signert for dei blåkvite.

Offshore er ikkje lenger størst

Tradisjonell shipping er no større enn offshore. Det viser tal frå Rederiforbundet sin årvisse konjunkturrapport.

Nærmar seg Hødd

Angripar kan bli klar innan kort tid, og kanskje er fleire aktuelle til laurdagens treningskamp mot Førde.

Markert nedgang i februar

I februar fekk Nav varsel om 1.450 moglege oppseiingar og permitteringar. Det er det lågaste talet sidan desember 2014.

Sogndal filmfestival:

«The Letter» vann fire prisar

Heile fire prisar kunne regissør Simon Gjerde Tonev og dei andre aktørane som har laga filmen «The Letter» ta med seg heim frå Sogndal.

Kort innhopp i 3-0 siger

G17-landslaget tok eit langt steg mot EM-sluttspel.