Fyrhistorie på Runde Miljøsenter

Sundag 22.april kjem forfattar, fotograf og journalist Heidi Eikremsvik frå Sula til Runde Miljøsenter for å halde føredrag om dei som måtte dra frå fyra.
(Foto: PRESSE)

Foto: PRESSE

(PRESSEMELDING)
- Fyrhistoria er ein spanande og viktig del av kysthistoria som er altfor lite akta på, fortel forfattar, fotograf og journalist Heidi Eikremsvik frå Sula. Difor skreiv ho boka «Fyrfolk». Med seg har ho ein av dei som måtte dra frå fyra, Robert Pareliussen, den siste fyrvaktaren på Svinøya.

Då dei siste fyra langs Norskekysten vart automatiserte og avfolka i 2006, var det ein 350 år lang epoke som tok slutt. Og ein ny starta med ein annleis bruk av fyrstasjonane. Eit døme på det er Runde fyr som no er ei av hyttene til Ålesund-Sunnmøre Turistforening.

Dokumentar

Heidi Eikremsvik gav i 2006 ut boka «Fyrfolk». Ein slags dokumentar der det siste fyrfolket fortel om livet på innsida av fyret.

I lag med fotograf Thomas Bickhardt har ho besøkt fyr langs heile kysten og intervjua dei som arbeidde der. Ein av dei er Robert Pareliussen frå Runde og Haramsøy, som hadde arbeidsstaden sin mellom anna på Svinøy fyr i mange år.

Han kjem også til miljøsenteret denne søndagen og blir ein del av føredraget.

Etter føredraget blir det boksal og signering.

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
(Foto: PRESSE)

Foto: PRESSE

Siste nyheter

Nedgang for Island Offshore

Omsetninga i 2. kvartal 2016 enda på 566 millionar kroner, mot 694 i same periode i fjor.

Kan bli Rising Star

Røystinga varer til 5. oktober.

Fråtrer stillinga si i Rem

Arild Myrvoll sluttar som administrerande direktør i Rem Offshore ASA rett etter ekstraordinær generalforsamling 10. oktober.

Hareid kyrkje i kveld:

Salmar frå heile verda

I kveld – onsdag 28. september - står kyrkjemusikalsk utval i Hareid sokn føre ein heilt spesiell og mangfaldig salmekveld i Hareidskyrkja.

Eigedomstransaksjonar

Aukar framleis

Sjå interaktivt kart med omsette eigedomar i Ulstein, Hareid, Herøy og Sande.

Sjå kvar det er flest fritidseigedomar

I løpet av dei fem siste åra har 365 fritidseigedomar skifta eigar.

Her er årets dyraste bustadar

27 bustadar solgt for meir enn 4 millionar kroner i 2016.

Gult lys frå NVE

Har sendt ut flaummvarsel for Vestlandet.

Nedgang for Island Offshore

Omsetninga i 2. kvartal 2016 enda på 566 millionar kroner, mot 694 i same periode i fjor.

Fråtrer stillinga si i Rem

Arild Myrvoll sluttar som administrerande direktør i Rem Offshore ASA rett etter ekstraordinær generalforsamling 10. oktober.

Betre veg i Ringstaddalen

Ulstein Senterparti meiner at kommunen bør ruste opp vegen til Løset hyttefelt.

Kan bli årets "Rising Star"

Karsten Warholm er ein av kandidatane til European Athletics Golden Tracks-prisen.

Hareid kyrkje i kveld:

Salmar frå heile verda

I kveld – onsdag 28. september - står kyrkjemusikalsk utval i Hareid sokn føre ein heilt spesiell og mangfaldig salmekveld i Hareidskyrkja.

Familiedag om mystisk natur

Bli med inn i kunstmålar Nikolai Astrups magiske og kreative verd

Brandalskvinne i Kongens Nei

Karina Grimstad Brandal (38) fekk auka respekt for dei som opplevde andre verdskrigen etter ho var med som statist i Kongen nei.

Ikkje brot for Mork Breivik

Vart takla stygt under kampen mellom Hødd 2 og Bergsøy, men skadane skal vere lettare enn først frykta.