Tips oss

Tips oss på 70 01 85 00

  • Ring 70 01 85 00
  • Send e-post til redaksjon@vikebladet.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 901 96 171

Spennande landsmøte i Mållaget

Førre helg arrangerte Noregs Mållag det 96. landsmøtet i Oslo. Målfolka frå Sunnmøre fekk med seg eit spennande og mangfaldig program.– Det gjev inspirasjon å vere på landsmøtet. Det syner seg at vi har dei same utfordringane over heile landet. Vi trur vi bur i ein klar nynorskkommune, men det er likevel noko me må arbeide meir med, seier Kristian Fuglseth, styremedlem i Sunnmøre Mållag og aktiv i Hareid Mållag. Han fortel at dei også lokalt ser at det mykje å arbeide vidare med.

– Til hausten vil vi lage fylkesdekkjande mållagsseminar som tek for seg både organisasjonsbygging og medietrening.Det viktigaste faget

Utfordringane for norskfaget stod øvst på agendaen på landsmøtet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kom til landsmøtet utan konkrete lovnader, men var tydeleg på at ho ynskjer å styrkje nynorsken både som hovudmål og sidemål.– Elevane i nynorske kjerneområde, med bokmål som sidemål, er eit bevis på at det går an å bli sterk i begge målformer. Dei lærer språka godt fordi dei møter begge dagleg. Slik opplæringa er i dag, får ikkje elevar i område der bokmål dominerer den same sjansen til å møte begge språka jamleg, seier Janne Nygård, nyvald nestleiar i Noregs Mållag.Vil ha god nynorskundervisning

Landsmøtet drøfta kva krav Mållaget har til revisjonen av norskfaget.

– Landsmøtet sa klårt frå at elevar i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen framleis må få ein eigen karakter i sidemålet, helst både som standpunktkarakter og karakter frå obligatorisk eksamen, seier Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag.– Den viktigaste saka er norskfaget. Eg trur kunnskapsminister Kristin Halvorsen er såpass interessert i språk at ho er open for å ta vår argumentasjon snart, seier Kristian Fuglseth.Gjennom ord blir verda stor

I år vart barnehagekampanjen «Gjennom ord blir verda stor – kampanje for meir nynorsk i barnehagen» avrunda. Arbeidet med å få meir nynorsk i barnehagane lokalt og meir nynorsk i førskulelærarutdanninga vil halde fram. I tillegg vedtok landsmøtet fråsegner om styrking av andrespråksopplæringa i samisk, endringar i stadnamnlova og nynorske læremiddel i trusopplæringa.

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
Siste nyheter

Hareid har bestemt seg for ny rådmann

Kommunestyret ønskjer Ragnhild Velsvik Berge

Vil gi barn og unge i asylmottak ein betre kvardag

UDI Midt Norge har delt ut fem millionar kroner til aktivitetar for unge asylsøkjarar

Ekstraordinært formannskapsmøte i dag:

Melshorn Hotell kan bli asylmottak

Rådmannen i Hareid går inn for gje mellombels dispensasjon, slik at det ved Melshorn Hotell kan bli asylmottak for einslege mindreårige asylsøkjarar.

Vil samla Sunnmøre til eitt rike

Skepsisen nord i Møre og Romsdal mot storkommunar kan opna nye dører for kommunane på Sunnmøre.

50 kan misse arbeidet i Ørsta

Dersom Ørsta-meieriet blir lagt ned.

Eigedomstransaksjonar

Mest aktivitet i Herøy

Medan talet på omsette eigedomar i Ulstein held seg stabilt også i mars.

Her er årets dyraste bustadar

27 bustadar solgt for meir enn 4 millionar kroner i 2016.

Fritidsvinnarar på Sandsøya

Sjå kvar det er størst konsentrasjon av omsette fritidseigedomar sidan 2010, og sjekk kvar ein finn dei dyraste.

Hareid har bestemt seg for ny rådmann

Kommunestyret ønskjer Ragnhild Velsvik Berge

Hareid slo Valder

Tok sesongens andre trepoengar på bortebane.

Vil gi barn og unge i asylmottak ein betre kvardag

UDI Midt Norge har delt ut fem millionar kroner til aktivitetar for unge asylsøkjarar

Her er ei maritim verksemd som rekrutterer

- Dette er stillingar som skal styrke det tekniske fagmiljøet, seier HR-direktøren i Kleven.

Ventar kraftige vindkast

Men no ser det også ut til at våren byrjar å feste grepet.

Ekstraordinært formannskapsmøte i dag:

Melshorn Hotell kan bli asylmottak

Rådmannen i Hareid går inn for gje mellombels dispensasjon, slik at det ved Melshorn Hotell kan bli asylmottak for einslege mindreårige asylsøkjarar.

Sjøsette sitt første vindkraft-skip

og med den nyutvikla X-stern-hekken

Vil samla Sunnmøre til eitt rike

Skepsisen nord i Møre og Romsdal mot storkommunar kan opna nye dører for kommunane på Sunnmøre.

50 kan misse arbeidet i Ørsta

Dersom Ørsta-meieriet blir lagt ned.

Meiner Møreaksen er meir klar enn Hafast

Helge Orten, medlem av Stortinget sin Transport- og kommunikasjonskomité, meiner Møreaksen er meir gryteklar enn Hafast.