Tips oss

Tips oss på 70 01 85 00

  • Ring 70 01 85 00
  • Send e-post til redaksjon@vikebladet.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 901 96 171

Spennande landsmøte i Mållaget

Førre helg arrangerte Noregs Mållag det 96. landsmøtet i Oslo. Målfolka frå Sunnmøre fekk med seg eit spennande og mangfaldig program.– Det gjev inspirasjon å vere på landsmøtet. Det syner seg at vi har dei same utfordringane over heile landet. Vi trur vi bur i ein klar nynorskkommune, men det er likevel noko me må arbeide meir med, seier Kristian Fuglseth, styremedlem i Sunnmøre Mållag og aktiv i Hareid Mållag. Han fortel at dei også lokalt ser at det mykje å arbeide vidare med.

– Til hausten vil vi lage fylkesdekkjande mållagsseminar som tek for seg både organisasjonsbygging og medietrening.Det viktigaste faget

Utfordringane for norskfaget stod øvst på agendaen på landsmøtet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kom til landsmøtet utan konkrete lovnader, men var tydeleg på at ho ynskjer å styrkje nynorsken både som hovudmål og sidemål.– Elevane i nynorske kjerneområde, med bokmål som sidemål, er eit bevis på at det går an å bli sterk i begge målformer. Dei lærer språka godt fordi dei møter begge dagleg. Slik opplæringa er i dag, får ikkje elevar i område der bokmål dominerer den same sjansen til å møte begge språka jamleg, seier Janne Nygård, nyvald nestleiar i Noregs Mållag.Vil ha god nynorskundervisning

Landsmøtet drøfta kva krav Mållaget har til revisjonen av norskfaget.

– Landsmøtet sa klårt frå at elevar i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen framleis må få ein eigen karakter i sidemålet, helst både som standpunktkarakter og karakter frå obligatorisk eksamen, seier Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag.– Den viktigaste saka er norskfaget. Eg trur kunnskapsminister Kristin Halvorsen er såpass interessert i språk at ho er open for å ta vår argumentasjon snart, seier Kristian Fuglseth.Gjennom ord blir verda stor

I år vart barnehagekampanjen «Gjennom ord blir verda stor – kampanje for meir nynorsk i barnehagen» avrunda. Arbeidet med å få meir nynorsk i barnehagane lokalt og meir nynorsk i førskulelærarutdanninga vil halde fram. I tillegg vedtok landsmøtet fråsegner om styrking av andrespråksopplæringa i samisk, endringar i stadnamnlova og nynorske læremiddel i trusopplæringa.

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
Siste nyheter

Kaibutikken legger ned

- Var ikkje marknad for oss i Ulsteinvik, seier butikksjef Perdy Urke.

– Behovet er stort for nye plassar

Den kraftige auken i talet på asylsøkjarar vil også nå Sunnmøre for fullt før årsskiftet. Det gir utfordringar, også for driftsoperatørane, slik som Link.

– Vi får gjort mykje bra med pengane

Smil og glede prega morgonen for dei mindreårige asylsøkjarane på Link sitt mottak Smestad måndag. Fiber og dataleverandøren Com-Net overraska nemleg ungdommane med ei solid pengegåve.

Stor kjøkkensatsing

Kjøkkensatsinga i Ørsta har vore så suksessfull at Lefdal no også satsar på det same i Ulsteinvik. – Vi investerer oss til overskot, seier Ingar Teigene i Hareid Elektriske Handel AS.

Kaibutikken legger ned

- Var ikkje marknad for oss i Ulsteinvik, seier butikksjef Perdy Urke.

Held fram som før

Akuttmottak for flyktningar hindrar ikkje vidare pubdrift i hotellkjellaren på Hareid

– Behovet er stort for nye plassar

Den kraftige auken i talet på asylsøkjarar vil også nå Sunnmøre for fullt før årsskiftet. Det gir utfordringar, også for Link.

– Vi får gjort mykje bra med pengane

Com-Net overraska dei mindreårige asylsøkjarane på Link sitt mottak Smestad med ei solid pengegåve.

Stor kjøkkensatsing

Kjøkkensatsinga i Ørsta har vore så suksessfull at Lefdal no også satsar på det same i Ulsteinvik.

Julekonsert med Merete og Bjørn

Sundagskvelden blir det julekonsert med gospelpreg i Hareid kyrkje.

Glimt frå Skulecup i friidrett

Sjå foto og video frå Skulecup i friidrett som vart arrangert i Ulsteinhallen.

Vil ha vekk klønete parkert bil

Naboar og andre forbipasserande har sett seg lei av ein bil som står klønete parkert, midt i krysset opp til Larsvegen frå Holsekervegen i Ulsteinvik.

- Ei stimulerande utfordring

Hødd har skaffa seg ein offensiv ny trenar, som vil skape eit lag med ein vinnande måte å spele fotball.