Spennande landsmøte i Mållaget

Førre helg arrangerte Noregs Mållag det 96. landsmøtet i Oslo. Målfolka frå Sunnmøre fekk med seg eit spennande og mangfaldig program.– Det gjev inspirasjon å vere på landsmøtet. Det syner seg at vi har dei same utfordringane over heile landet. Vi trur vi bur i ein klar nynorskkommune, men det er likevel noko me må arbeide meir med, seier Kristian Fuglseth, styremedlem i Sunnmøre Mållag og aktiv i Hareid Mållag. Han fortel at dei også lokalt ser at det mykje å arbeide vidare med.

– Til hausten vil vi lage fylkesdekkjande mållagsseminar som tek for seg både organisasjonsbygging og medietrening.Det viktigaste faget

Utfordringane for norskfaget stod øvst på agendaen på landsmøtet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kom til landsmøtet utan konkrete lovnader, men var tydeleg på at ho ynskjer å styrkje nynorsken både som hovudmål og sidemål.– Elevane i nynorske kjerneområde, med bokmål som sidemål, er eit bevis på at det går an å bli sterk i begge målformer. Dei lærer språka godt fordi dei møter begge dagleg. Slik opplæringa er i dag, får ikkje elevar i område der bokmål dominerer den same sjansen til å møte begge språka jamleg, seier Janne Nygård, nyvald nestleiar i Noregs Mållag.Vil ha god nynorskundervisning

Landsmøtet drøfta kva krav Mållaget har til revisjonen av norskfaget.

– Landsmøtet sa klårt frå at elevar i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen framleis må få ein eigen karakter i sidemålet, helst både som standpunktkarakter og karakter frå obligatorisk eksamen, seier Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag.– Den viktigaste saka er norskfaget. Eg trur kunnskapsminister Kristin Halvorsen er såpass interessert i språk at ho er open for å ta vår argumentasjon snart, seier Kristian Fuglseth.Gjennom ord blir verda stor

I år vart barnehagekampanjen «Gjennom ord blir verda stor – kampanje for meir nynorsk i barnehagen» avrunda. Arbeidet med å få meir nynorsk i barnehagane lokalt og meir nynorsk i førskulelærarutdanninga vil halde fram. I tillegg vedtok landsmøtet fråsegner om styrking av andrespråksopplæringa i samisk, endringar i stadnamnlova og nynorske læremiddel i trusopplæringa.

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
Siste nyheter

Stolen båt funnen på Riste

Politiet meiner dei truleg har funne ein båt som vart stolen tidlegare i veka.

Constructers startlån vert undersøkt

Ulstein-firmaet gir rentefritt startlån ved salg av bolig. Finanstilsynet meiner at dei ikkje har lov.

– Enn så lenge meiner vi det er rett

Rune Urke ser ikkje at mannen kjem til å få tilbakebetalt pengane.

– Eg brekker meg der

Ein mann (28) føler seg lurt av Ulstein Eigedomsselskap, etter at han flytta inn i ei kommunal leilegheit med intens kloakklukt. Han krevjer å få sleppe betaling.

Fann båt på Riste

Sunnmøre politidistrikt opplyser at dei truleg har funne ein stolen båt.

NORWAY CUP

- Går for gull!

Hareid G14 slo følgje med G16-laget til semifinale.

NORWAY CUP

Hareid G16 til semifinale!

Sjå video av jubelscenene etter kvartfinalen.

NORWAY CUP

Slutt for denne gong

Trass 1-0-leiing vart Kolbotn eitt nummer for store i kvartfinalen mot Hødd sitt J16-lag.

Constructers startlån vert undersøkt

Ulstein-firmaet gir rentefritt startlån ved salg av bolig. Finanstilsynet meiner at dei ikkje har lov.

Norway Cup

Glimt frå Norway Cup

Sjå bilete vi har fått tilsendt frå verdas største barnefotballturnering.

NORWAY CUP

Resultat dag 5

Følg alle resultata frå den femte dagen av Norway Cup.

– Eg brekker meg der

Ein mann (28) føler seg lurt av Ulstein Eigedomsselskap, etter at han flytta inn i ei kommunal leilegheit med intens kloakklukt. Han krevjer å få sleppe betaling.

– Enn så lenge meiner vi det er rett

Rune Urke ser ikkje at mannen kjem til å få tilbakebetalt pengane.