Tips oss

Tips oss på 70 01 85 00

  • Ring 70 01 85 00
  • Send e-post til redaksjon@vikebladet.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 901 96 171

Spennande landsmøte i Mållaget

Førre helg arrangerte Noregs Mållag det 96. landsmøtet i Oslo. Målfolka frå Sunnmøre fekk med seg eit spennande og mangfaldig program.– Det gjev inspirasjon å vere på landsmøtet. Det syner seg at vi har dei same utfordringane over heile landet. Vi trur vi bur i ein klar nynorskkommune, men det er likevel noko me må arbeide meir med, seier Kristian Fuglseth, styremedlem i Sunnmøre Mållag og aktiv i Hareid Mållag. Han fortel at dei også lokalt ser at det mykje å arbeide vidare med.

– Til hausten vil vi lage fylkesdekkjande mållagsseminar som tek for seg både organisasjonsbygging og medietrening.Det viktigaste faget

Utfordringane for norskfaget stod øvst på agendaen på landsmøtet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kom til landsmøtet utan konkrete lovnader, men var tydeleg på at ho ynskjer å styrkje nynorsken både som hovudmål og sidemål.– Elevane i nynorske kjerneområde, med bokmål som sidemål, er eit bevis på at det går an å bli sterk i begge målformer. Dei lærer språka godt fordi dei møter begge dagleg. Slik opplæringa er i dag, får ikkje elevar i område der bokmål dominerer den same sjansen til å møte begge språka jamleg, seier Janne Nygård, nyvald nestleiar i Noregs Mållag.Vil ha god nynorskundervisning

Landsmøtet drøfta kva krav Mållaget har til revisjonen av norskfaget.

– Landsmøtet sa klårt frå at elevar i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen framleis må få ein eigen karakter i sidemålet, helst både som standpunktkarakter og karakter frå obligatorisk eksamen, seier Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag.– Den viktigaste saka er norskfaget. Eg trur kunnskapsminister Kristin Halvorsen er såpass interessert i språk at ho er open for å ta vår argumentasjon snart, seier Kristian Fuglseth.Gjennom ord blir verda stor

I år vart barnehagekampanjen «Gjennom ord blir verda stor – kampanje for meir nynorsk i barnehagen» avrunda. Arbeidet med å få meir nynorsk i barnehagane lokalt og meir nynorsk i førskulelærarutdanninga vil halde fram. I tillegg vedtok landsmøtet fråsegner om styrking av andrespråksopplæringa i samisk, endringar i stadnamnlova og nynorske læremiddel i trusopplæringa.

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
Siste nyheter

Avslutta med 10-0-siger

- og Sigve vart tidenes yngste senior-kaptein

Riise er nøgd med høyringa

Ålesund foreslått som endeleg politidistrikt i fylket

Søkjer ny jobb

Trond Arne Aglen søkjer same jobb.

Får Likestillingsprisen 2015

Gunvor Ulstein blir heidra for sin innsats for likestilling i arbeidslivet.

Mindre ute og køyrer

Den totale køyrelengda aukar - men kvar hushald har likevel tilbakelagt færre kilometer på vegane dei siste åra.

Avslutta med 10-0-siger

- og Sigve vart tidenes yngste senior-kaptein

Riise er nøgd med høyringa

Ålesund foreslått som endeleg politidistrikt i fylket

Vil få fram nye tankar og idear

For fyrste gong arrangerast «Nyskapingsdagen Søre», i regi av hoppid.no.

Vil bli politimeister

Og Trond Arne Aglen søkjer same jobb.

Subsea 7 seier opp 70 tilsette

Oljeserviceselskapet Subsea 7 seier opp 70 offshoretilsette på grunn av den tøffe marknaden.

"Ingen mjuke fiolina" med Bjarne

Men kanskje det blir allsong?

Rolls-Royce utvidar kuttlista

Men det er ikkje klart om dei nye kutta råkar norske arbeidsplassar.

Får Likestillingsprisen 2015

Gunvor Ulstein blir heidra for sin innsats for likestilling i arbeidslivet.

Mindre ute og køyrer

Den totale køyrelengda aukar - men kvar hushald har likevel tilbakelagt færre kilometer på vegane dei siste åra.

Fantekunst under Hareidsstemna

11 – 14. oktober kan du vitja Fantehuset og sjå den kreative og mangfaldige utstillinga «Fantekunst 2015». Der kan du oppleve mange typar kunst og kreative uttrykk.