Spennande landsmøte i Mållaget

Førre helg arrangerte Noregs Mållag det 96. landsmøtet i Oslo. Målfolka frå Sunnmøre fekk med seg eit spennande og mangfaldig program.– Det gjev inspirasjon å vere på landsmøtet. Det syner seg at vi har dei same utfordringane over heile landet. Vi trur vi bur i ein klar nynorskkommune, men det er likevel noko me må arbeide meir med, seier Kristian Fuglseth, styremedlem i Sunnmøre Mållag og aktiv i Hareid Mållag. Han fortel at dei også lokalt ser at det mykje å arbeide vidare med.

– Til hausten vil vi lage fylkesdekkjande mållagsseminar som tek for seg både organisasjonsbygging og medietrening.Det viktigaste faget

Utfordringane for norskfaget stod øvst på agendaen på landsmøtet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kom til landsmøtet utan konkrete lovnader, men var tydeleg på at ho ynskjer å styrkje nynorsken både som hovudmål og sidemål.– Elevane i nynorske kjerneområde, med bokmål som sidemål, er eit bevis på at det går an å bli sterk i begge målformer. Dei lærer språka godt fordi dei møter begge dagleg. Slik opplæringa er i dag, får ikkje elevar i område der bokmål dominerer den same sjansen til å møte begge språka jamleg, seier Janne Nygård, nyvald nestleiar i Noregs Mållag.Vil ha god nynorskundervisning

Landsmøtet drøfta kva krav Mållaget har til revisjonen av norskfaget.

– Landsmøtet sa klårt frå at elevar i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen framleis må få ein eigen karakter i sidemålet, helst både som standpunktkarakter og karakter frå obligatorisk eksamen, seier Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag.– Den viktigaste saka er norskfaget. Eg trur kunnskapsminister Kristin Halvorsen er såpass interessert i språk at ho er open for å ta vår argumentasjon snart, seier Kristian Fuglseth.Gjennom ord blir verda stor

I år vart barnehagekampanjen «Gjennom ord blir verda stor – kampanje for meir nynorsk i barnehagen» avrunda. Arbeidet med å få meir nynorsk i barnehagane lokalt og meir nynorsk i førskulelærarutdanninga vil halde fram. I tillegg vedtok landsmøtet fråsegner om styrking av andrespråksopplæringa i samisk, endringar i stadnamnlova og nynorske læremiddel i trusopplæringa.

Siste nyheter

Ber inn til Bylaurdag

Den åttande i rekkja.

Leitar etter båteigar

Etter funn av skjærgårdsjeep.

Gjeld på 875 mill.

Gjelda til det kommunale eigedomsføretaket aukar.

På trappa til vaksenlivet

Denne helga er det konfirmasjon i Ulstein. For første gong er konfirmasjonen lagt til hausten.

- Dette er heimen deira

Ulstein Venstre gjev seg ikkje. Dei vil ikkje tvangsflytte dei eldre frå Øvre Ulshaugen.

Ber inn til Bylaurdag

Den åttande i rekkja.

Super og sensitiv

«Vi søker en ekstremt sensitiv person som ofte ikke tør ta ordet i møter, brukar lang tid på å formulere et godt svar, kan vere nærtagende og bli ukonsentrert og uvel av å jobbe i kontorlandskap.»

Gjeld på 875 mill.

Gjelda til det kommunale eigedomsføretaket aukar.

Leitar etter båteigar

Etter funn av skjærgårdsjeep.

Hødd i TV-kamp mot Tromsø

Hødd har igjen sju kampar av 1.-divisjonssesongen 2014. Tromsø på bortebane er den første av dei.

Gode prestasjonar i Stjørdal

Dimna og Hareid var med på å løfte kretslaget til Møre og Romsdal.

Får fleire kampar og lengre turar

Hareid og Hødd sine handballdamer får nye motstandarar denne sesongen.

Med full kontroll under kvite segl

Denne helga har det for første gong på lang tid vore arrangert KM for joller i Ulsteinvik.

Fekk du med deg nordlyset?

Send inn dine nordlysbilete.

Fyllenatt på Sunnmøre

Politiet melder om uvanleg mange inngrep på grunn av fyll og slåsting på Sunnmøre natt til søndag.