Spennande landsmøte i Mållaget

Førre helg arrangerte Noregs Mållag det 96. landsmøtet i Oslo. Målfolka frå Sunnmøre fekk med seg eit spennande og mangfaldig program.– Det gjev inspirasjon å vere på landsmøtet. Det syner seg at vi har dei same utfordringane over heile landet. Vi trur vi bur i ein klar nynorskkommune, men det er likevel noko me må arbeide meir med, seier Kristian Fuglseth, styremedlem i Sunnmøre Mållag og aktiv i Hareid Mållag. Han fortel at dei også lokalt ser at det mykje å arbeide vidare med.

– Til hausten vil vi lage fylkesdekkjande mållagsseminar som tek for seg både organisasjonsbygging og medietrening.Det viktigaste faget

Utfordringane for norskfaget stod øvst på agendaen på landsmøtet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kom til landsmøtet utan konkrete lovnader, men var tydeleg på at ho ynskjer å styrkje nynorsken både som hovudmål og sidemål.– Elevane i nynorske kjerneområde, med bokmål som sidemål, er eit bevis på at det går an å bli sterk i begge målformer. Dei lærer språka godt fordi dei møter begge dagleg. Slik opplæringa er i dag, får ikkje elevar i område der bokmål dominerer den same sjansen til å møte begge språka jamleg, seier Janne Nygård, nyvald nestleiar i Noregs Mållag.Vil ha god nynorskundervisning

Landsmøtet drøfta kva krav Mållaget har til revisjonen av norskfaget.

– Landsmøtet sa klårt frå at elevar i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen framleis må få ein eigen karakter i sidemålet, helst både som standpunktkarakter og karakter frå obligatorisk eksamen, seier Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag.– Den viktigaste saka er norskfaget. Eg trur kunnskapsminister Kristin Halvorsen er såpass interessert i språk at ho er open for å ta vår argumentasjon snart, seier Kristian Fuglseth.Gjennom ord blir verda stor

I år vart barnehagekampanjen «Gjennom ord blir verda stor – kampanje for meir nynorsk i barnehagen» avrunda. Arbeidet med å få meir nynorsk i barnehagane lokalt og meir nynorsk i førskulelærarutdanninga vil halde fram. I tillegg vedtok landsmøtet fråsegner om styrking av andrespråksopplæringa i samisk, endringar i stadnamnlova og nynorske læremiddel i trusopplæringa.

Meir å lese på Vikebladet Vestposten:
Siste nyheter

Rådmannen frårår nedlegging

Rådmannen i Hareid tilrår at drifta ved Hareid barnehage skal halde fram

Dagny var gudmor for "Blue Queen"

Dagny Wærdahl, fjerde generasjon Ulstein, var fredag gudmor for "Blue Queen".

Bourbon Dolphin-ulukka gir nye retningslinjer

Nye tryggleikskrav for ankerhandteringsskip

NordlysDesign har opna

Godt med folk stod klar ved døra klokka 12.00

Fredningstida for elbilar kan vere over

Talet på selde elbilar nærmar seg 50.000

Fins det alternativ?

Hardtslåande synspunkt har sin underhaldningsverdi.

Viking Neptun syner att i bybildet

Døyper hittil største fartøy i Stavanger i dag

Rådmannen frårår nedlegging

Rådmannen i Hareid tilrår at drifta ved Hareid barnehage skal halde fram

Bernhoft innfridde

Kvinnene var i fleirtal i eit nær fullsett Sjøborg kulturhus

Møter Træff

Eirik Ulland Andersen er tilbake, men fleire andre er usikre.

Dagny var gudmor for "Blue Queen"

Dagny Wærdahl, fjerde generasjon Ulstein, var fredag gudmor for "Blue Queen".

Bourbon Dolphin-ulukka gir nye retningslinjer

Nye tryggleikskrav for ankerhandteringsskip

NordlysDesign har opna

Godt med folk stod klar ved døra klokka 12.00

Fredningstida for elbilar kan vere over

Talet på selde elbilar nærmar seg 50.000

Vil kjempe for Sunnmøre

Marco Dimmen mellom toppane på Sunnmørslista