Spennande landsmøte i Mållaget

Førre helg arrangerte Noregs Mållag det 96. landsmøtet i Oslo. Målfolka frå Sunnmøre fekk med seg eit spennande og mangfaldig program.– Det gjev inspirasjon å vere på landsmøtet. Det syner seg at vi har dei same utfordringane over heile landet. Vi trur vi bur i ein klar nynorskkommune, men det er likevel noko me må arbeide meir med, seier Kristian Fuglseth, styremedlem i Sunnmøre Mållag og aktiv i Hareid Mållag. Han fortel at dei også lokalt ser at det mykje å arbeide vidare med.

– Til hausten vil vi lage fylkesdekkjande mållagsseminar som tek for seg både organisasjonsbygging og medietrening.Det viktigaste faget

Utfordringane for norskfaget stod øvst på agendaen på landsmøtet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kom til landsmøtet utan konkrete lovnader, men var tydeleg på at ho ynskjer å styrkje nynorsken både som hovudmål og sidemål.– Elevane i nynorske kjerneområde, med bokmål som sidemål, er eit bevis på at det går an å bli sterk i begge målformer. Dei lærer språka godt fordi dei møter begge dagleg. Slik opplæringa er i dag, får ikkje elevar i område der bokmål dominerer den same sjansen til å møte begge språka jamleg, seier Janne Nygård, nyvald nestleiar i Noregs Mållag.Vil ha god nynorskundervisning

Landsmøtet drøfta kva krav Mållaget har til revisjonen av norskfaget.

– Landsmøtet sa klårt frå at elevar i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen framleis må få ein eigen karakter i sidemålet, helst både som standpunktkarakter og karakter frå obligatorisk eksamen, seier Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag.– Den viktigaste saka er norskfaget. Eg trur kunnskapsminister Kristin Halvorsen er såpass interessert i språk at ho er open for å ta vår argumentasjon snart, seier Kristian Fuglseth.Gjennom ord blir verda stor

I år vart barnehagekampanjen «Gjennom ord blir verda stor – kampanje for meir nynorsk i barnehagen» avrunda. Arbeidet med å få meir nynorsk i barnehagane lokalt og meir nynorsk i førskulelærarutdanninga vil halde fram. I tillegg vedtok landsmøtet fråsegner om styrking av andrespråksopplæringa i samisk, endringar i stadnamnlova og nynorske læremiddel i trusopplæringa.

Siste nyheter

Vil ikkje fjerne konsesjonslova og buplikta

Fylkesrådmannen vil ikkje gå inn for forslaget om å fjerne konsesjonsregelverk og buplikt.

- Toget har begynt å gå

Kommunereformen står ikkje lenger på stasjonen, meiner fylkesmannen.

Selde godt

Kunsten til Vikhagen var populær.

Krev fullfinansiering

Kommunestyret i Hareid forventar at fylkestinget vedtek finansiering.

Vil ikkje fjerne konsesjonslova og buplikta

Fylkesrådmannen vil ikkje gå inn for forslaget om å fjerne konsesjonsregelverk og buplikt.

- Toget har begynt å gå

Kommunereformen står ikkje lenger på stasjonen, meiner fylkesmannen.

Kanskje glepp han for Hødd?

Victor Grodås viser seg fram for Viking denne veka.

Mange er treige på avtrekkaren

Påmeldingsfristen til Grendacupen er 10. desember.

Krev fullfinansiering

Kommunestyret i Hareid forventar at fylkestinget vedtek finansiering.

Selde godt

Kunsten til Vikhagen var populær.

Elle Boutique er til sals

Etter 34 år har Liv Haram Abbou bestemt seg for å selje butikken sin.

Heller omsorg enn Arena

Og Frp seier klart nei til eigedomsskatten.

Første Kuma-skrog er sjøsett

Ulstein sitt P128-design blir bygd på kinesisk verft.