Politiet har sikra seg spor

Politiet i Ulstein og Hareid har sikra seg spor frå innbrotet på Trafikkterminalen på Hareid.

Politi frå Ulstein og Hareid Lensmannskontor kom i morgontimane til Trafikkterminalen og sperra av området. Dei har gjennomført ein del tekniske granskingar, og blant anna brukt hund. Nokre personar er også avhøyrd.

Tjuvane har kome seg inn på Trafikkterminalen ved å knuse vindusdøra i fronten av bygget, ned mot snøggbåtkaia. Politiet har ikkje full oversikt over kva som er stole, men ting kan tyde på at det i første rekke er tobakksvarer dei har vore ute etter.

Politibetjent Ole Kragset opplyser at dei har sikra seg ein del spor, men at dei førebels ikkje har nokon mistenkte.

Etterforskinga vil halde fram.

Siste nyheter

Hareidsmann frikjend

Påtalemakta har ikkje klart å føre god nok bevis for at mannen er skuldig.

Fleire innbrot i Brandal

Huseigar kritiserer politiet for manglande interesse.

- Vi landar stort sett på beina

Administrasjonen meiner det er naturleg at det blir endringar undervegs i kommunen sine prosjekt.

Vanskelege køyreforhold

Fleire bilar har køyrt av vegen i dag

Katt drap røyskatt

Og plasserte "trofeet" på vaskerommet til katteeigarane

Hareidsmann frikjend

Påtalemakta har ikkje klart å føre god nok bevis for at mannen er skuldig.

Fleire innbrot i Brandal

Huseigar kritiserer politiet for manglande interesse.

- Vi landar stort sett på beina

Administrasjonen meiner det er naturleg at det blir endringar undervegs i kommunen sine prosjekt.

Vanskelege køyreforhold

Fleire bilar har køyrt av vegen i dag

Katt drap røyskatt

Og plasserte "trofeet" på vaskerommet til katteeigarane

Arbeidsmiljø-pris i Hareid

Vinnarar: Alise Jørandli Flakk og korttidsavdelinga (somat-isk eining) på Hareid sjukeheim.

Sladda framfor politiet

Meld for uforsvarleg køyring

Vaksne og unge saman for første gong

Når kora og korpsa i Hareid syng inn jula i kyrkja i kveld, er det første gong at dei eldre og dei yngste samlast i dei same konsertane.