Siste fra forsiden

Melshorn Hotell:

Alle romma er opptekne

Har inngått langtidskontrakt med eit firma.

Fryktar ny tapsbølgje

Bank meiner at offshorereiarlaga bør kvitte seg med skip for å unngå konkursar og hindre større banktap.

No er det slutt på finevêret

Etter nesten ein heil månad utan særleg nedbør melder hausten sin ankomst.

Meir vald mot barn

Melder barneverntenesta for Hareid, Ulstein, volda og Ørsta .

Fleirtalet trur på klimavitskapen

Eit stort fleirtal av innbyggjarane i Møre og Romsdal trur at klimaendringane er menneskeskapte.

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis