17. mai på Flø

Bildeseriar

Også på Flø har dei gått i tog og ete kaker.

Tradisjonen tru kom Ulf til Flø og spelte, så det var korpsmusikk i toget.

Øystein Orten heldt årets tale.

Mobilfoto frå Marie Flatin.

Bildeseriar