17. mai på Hasund og Dimna

Bildeseriar

Toget gjekk frå Hasund skule til Hasundgot stadion. Der var det allsong, HDU og HDS spelte og Mona Våge heldt ein appell. Det var også programinnslag med Sundtgotmarka barnehage.

Deretter gjekk toget tilbake til skulen, der festen feiringa av nasjonaldagen heldt fram.

Alle foto Joakim Rødven.

Bildeseriar