Biologilæraren og elevane hans

Feature

Vi skriv 1988. Biologi- og kjemilærar Karsten Starheim ved Ulstein vidaregåande skule er ute med to elevar i båt. Elevane er Torunn Sævik og Kurt Kvalsvik, begge frå Herøy. Dei ror på Hjørungdalsvatnet, og Starheim held på ein vasshentar.