Gårsdagen:

Johanne

  Foto: Arkiv

Feature

Mange i Ulstein kommune som er komne litt opp i åra vil nok hugse denne kvinna. Johanne Ingvarda Låbak (1910–1994) var yngst av 17 søsken på Låbakken, Flø. Foreldra var Gerhard og Lina Midtflø, som i løpet av 24 år fekk 17 born. Heile 16 av dei voks opp.

Distriktslækjar Osmund Røyneland lærte henne opp til både å verke som barnepleiar i Ulstein, og til å setje sprøyter på folk. Dei fleste barnefødslar skjedde rundt om i heimane, og i dei tider skulle barselkvinnene ligge til sengs i 8–10 dagar etter fødselen. Då var Johanne god å ha til både å passe den nyfødde og til å stelle rundt barselkona.