Evotec på lokale hender igjen:

Glede og framtidstru med Rome som ny eigar

Det seier fleire av dei tilsette i Evotec, som nyleg blei kjøpt tilbake frå Kongsberg Gruppen av tidlegare eigar Jogeir Romestrand i Rome AS. No skal selskapet styrkjast ytterlegare, med fleire nytilsetjingar.

Ville sikre arbeidsplassane Torkjell Ringstad (t.v.) står her med Evotec sin nye eigar, Jogeir Romestrand, som fortel at han først og fremst ville sikre arbeidsplassane i Evotec.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

For meg var det viktigaste å sikre arbeidsplassane til mange særs dyktige fagfolk – og ikkje minst – sikre at kompetansen dei har tileigna seg og teknologien dei har utvikla blir verande her i regionen

Jogeir Romestrand
Feature

Vikebladet Vestposten møtte før helga tilsette i selskapet som frå og med den offisielle overdraginga til Rome AS 21. januar fekk gamlenamnet Evotec tilbake, etter å ha vore Kongsberg Gruppen-eigedom sidan 2011.