"Øyfolket- ein hyllest til portrettet og menneska":

- Han har alltid eit eller fleire prosjekt på gang

Tormod Ingebrigt Hegvik blir her portrettert gjennom foto og tekst i Øyfolket. Cecilie Hatløy har også snakka med borna hans, som har bidrege til teksta.
Feature

Tekst og foto: Cecilie Hatløy