Gårsdagen:

Utattemitlar

Feature

Denne glade gjengen høyrde på 1950-talet til på Ytre Hareid og i lia ovanfor, og i dei dagar var kaiene ein ynda leikeplass.