Fordi-bruken

Feature

Du har kanskje merka deg ein pussig bruk av ordet FORDI her i Norge. Seinast brukt av programleiaren Bård Tufte Johansen i satire-TV-programmet ”Nytt på nytt” der han innleier ei setning slik: