Når nedturen er ein solid opptur

Det handlar om å finne flyten. Om å sjå hindringane. Registrere. Reagere. Senke eller auke farten og finne den beste linja i terrenget.

Kortreist: Ein må ikkje langt vekk frå Ulsteinvik sentrum for å finne fine stiar for sykling. På veg ned frå Høgskjerva får ein strålande utsikt over både by og omland. Alle foto: Andreas Bjerknes. 

Feature

– Syklinga krev at ein har fokus på det som dukkar opp rett framom deg. Ein er i balanse med seg sjølv og sykkelen. Fråværet av distraksjonar, eller friksjon, kan gjerne omtalast som flyt.