Marit er «supervert» på Airbnb – og gjer det ho kan for at folk skal utforske dei ulike attraksjonane kommunen har å tilby:

– Eg framsnakkar Hareid til alle som kjem hit

Sidan sommaren 2018 har Marit Kvammen (77) leigd ut det gamle gardshuset på eigedomen sin på Kvammen via den nettbaserte utleigetenesta Airbnb.

«Superverten» Marit: Inst i Snipsøyrdalen finn ein Kvammen, der garden til Marit Kvammen ligg. Gardshuset som Marit står ved på dette bildet, blir ikkje nytta av ho sjølv – men leigast ut via den nettbaserte utleigetenesta Airbnb. Berre i 2019 hadde Marit leigetakarar frå 14 forskjellige nasjonar.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Dei som kjem hit ønskjer at det skal vere stille og roleg rundt dei

Marit Kvammen
Feature

På den naturskjønne garden på Kvammen, inst i Snipsøyrdalen, ligg det eit flott, raudt- og kvitmåla gardshus. Søkjer ein opp Hareid på Airbnb finn ein huset til Marit med den engelske beskrivinga: «Peaceful farm house in nature – stunning walks». Som kan omsetjast til noko slikt på norsk: «Fredfullt gardshus i naturen – slåande gåturar».