– Det kan sjå grått ut, men om ein tar seg litt tid finn ein ofte noko fint å sjå

Mathias Lien Mikkelsen (28 år) har alltid vore interessert i kunst. På barneskulen teikna han på arket i staden for å svare på prøven. No prøver han å livnære seg av kunsten.

Draumar: Mathias Lien Mikkelsen har sterke draumar. Dei prøver han å fange på lerretet.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Eg veit ikkje kven dei er, det kjem frå underbevisstheita.

Mathias Lien Mikkelsen
Feature

– Det kan sjå grått ut, men om ein tar seg litt tid finn ein ofte noko fint å sjå, seier Mathias Lien Mikkelsen, og minner om at det er lys bak skyene.