Vi møter:

Sti-opnar Stige

Brynjulf Stige (63) spelar på lag med hjorten når han legg stiar. Det største prosjektet hans, som han håper å bli ferdig med i løpet av sommaren, er ein gangbar sti frå Kvitneset til Flø.

Steinleggjar og professor: I 2016 starta Brynjulf Stige arbeidet med å lage sti frå Kvitneset til Flø. I løpet av sommaren skal han vere ferdig. Her står han på Kvitneset, med stien mot Buhammaren i bakgrunnen. Også strekket frå Kvitneset til Buhammaren er blitt utbetra, men største arbeidet har han hatt gjennom Skolmeura.  Foto: Anne Gry Eilertsen.

Feature

Brynjulf Stige er noko så sjeldant som professor i musikkterapi ved Universitetet i Bergen. At han hamna som huseigar i Smottene i Brandal, har med ei kvinne å gjere. Han er gift med Torill Ulstein frå Ulsteinvik, og for ein del år tilbake var dei i utgangspunktet på leit etter ein fritidsbustad nær Ulsteinvik.