[ mat ]

Omnsbakt breiflabb

Frå ufisk til delikatesse

DELIKATESSE: Smak på saftig og velsmakande omsbakt breiflabb. Foto: Norges Sjømatråd,  Foto: Norsk sjømatråd

Forbrukar

Dei nynorske festespelsa set stemninga no i helga og i songen Nordmannen skildrar Ivar Aasen vårt forhold til fisk slik: «Han såg ut på det bårute havet, der var ruskut å leggja utpå; men der leikade fisk nedi kavet, og den leiken, den ville han sjå». No er det uvisst kva type fisk Aasen tenkte på, men eg vil tru det var sild, torsk og sei som «leika nedi kavet» og at det på hans tid ikkje var vanleg å ete breiflabb.

Breiflabb blei nemlig tidligare rekna som ufisk og kasta på havet igjen, men i dag er fisken rekna som ei delikatesse. Sjølv som fisken ser ut som eit uhyre på utsida, er fiskekjøtet kvitt med ypparleg fast konsistens og er velsmakande.