Borgarløn i krisetider: – Ideen bak er ei grunnleggande inntekt for alle

Professor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo. Moene gjekk i mars ut saman med kollegaen sin Sverre Munch og tok til orde for at koronakrisa kan vere eit godt høve til å prøve ut borgarløn, eller grunnleggande inntekt, som Moene meiner er eit meir dekkjande omgrep.   Foto: Kjell Åsmund Sunde/NPK.

Forbrukar

Borgarløn har vore diskutert lenge, men med koronakrisa har diskusjonen om ordninga på nytt blussa opp. Fleire tar til orde for at dette er tida for innføring av ei ordning som sikrar alle norske innbyggjarar inntekt utan at ein treng å jobbe for det.