Frå årsskiftet blir all opptent pensjon samla på ein og same stad:

- Gledeleg endring

Banksjef for personmarknaden i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, André Skotheim.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll/Arkiv.

Forbrukar

1. januar skjer det som blir beskrive som ei historisk endring - som påverkar 1,5 millionar nordmenn. For - Stortinget har bestemt at all opptent pensjon frå både noverande og tidlegare arbeidsgjevarar frå januar av skal samlast på ein og same stad. Det skriv Sparebank 1 Søre Sunnmøre i ei pressemelding onsdag.