Nesten tusen eigedomar skifta eigar i fjor

Bolig og eiendom

Pandemien har ikkje lagt nokon stor dempar på omsetnaden av eigedomar i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande i året som har gått. I alt fekk 978 eigedomar nye eigarar i løpet av 2021. Dette er ein auke frå 923 året før og frå 892 i 2019.