Første inntaket til vidaregåande opplæring er klart

9628 søkarar har fått tilbod om plass i førsteinntaket til dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal for skuleåret 2019/2020.

Illustrasjonsfoto   Foto: MR FYLKE

New Articles

I ei pressemelding fredag, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune dette:

I førsteinntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for elevane å svare på om dei vil ha plassen er 12. juli.

Etter førsteinntaket er det 184 søkarar med ungdomsrett som ikkje har fått plass på Vg1, 48 med ungdomsrett som ikkje har fått plass på Vg2 og 17 som ikkje har fått plass på Vg3. Det er samla færre enn i fjor, mens det i år er fleire på Vg1 som ikkje har fått eit tilbod i førsteinntaket.

Andreinntaket blir køyrt i august

- Av erfaring veit vi at ein god del av dei som står på venteliste vil kome inn når andreinntaket blir køyrt cirka. 2. august. Vi vil passe på at alle søkarar med ungdomsrett får skuleplass til skulestart. Andre søkarar får ikkje tilbod før alle med ungdomsrett har fått ein skuleplass, seier fylkesutdanningssjef Erik Brekken.

Det er ventelister for å få plass på fleire av Vg1-tilboda. Det gjeld mellom anna teknikk og industriell produksjon, naturbruk samt helse- og oppvekstfag.

Formidling til læreplass

Det er 1264 søkarar til læreplass, og ved utgangen av juni er det 824 søkarar som har fått læreplass. Dette er ei auke frå same tid i fjor. Delen av søkarar som har fått læreplass er jamt fordelt på dei fleste faga. For søkarane til fagopplæring held formidlinga fram til 1. november, seier Brekken.