Gardbrukar seier seg lei for at det har tatt tid:

– Oppryddinga er i gang

Utnytt ressursane: – I staden for å la rundballane ligge å rotne, og at hjorten et av han, kvifor ikkje prøve å selje dei? I fjor var det for lite dyrefôr tilgjengeleg i Noreg. Då byrja vi å importere frå utlandet. Om desse framleis var etande, kunne dei gjort nytte. Hadde ikkje det vore betre løysing? Seier Nina. 

New Articles

Nina Renate Røyset vil vise lokalavisa eit område som uroar henne. Vi går langs Kvitholvegen i Hareid kommune, like ved ei elv som renn ut i Hareidselva, og så vidare ut i Sulafjorden. Her finst det eit yrande fugleliv, gnagarar og hjort.

Inne på privat eigedom har det over fleire år blitt samla opp gamle rundballar.