Kvass diskusjon mellom FRP og Venstre

Torsdag, klokka fem var det politisk debatt i teltet under Trebaatfestivalen.
New Articles

Debatten vert leia av Ingvild Aursøy Måseide og Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll, som begge arbeidar som journalistar i Vikebladet Vestposten.