Politikarane forsøkte å sjarmere veljarane

Er det kanskje nokon av desse politiske konstellasjonane vi kjem til å sjå att på rådhuset etter årets kommuneval?
New Articles

Ordførarkandidatane til fleire av partia i Ulstein stilte laurdag opp i konkurransen Ta sjansen.  For anledninga samarbeida dei blå: Knut Erik Engh(FRP) og Stian Lehmann Scheide(H). Dei raudgrøne: Renate Rossi-Kaldhol(AP), Lisa Mari Breivik Anderson(SP) og Kersti Hasund(SV). Og Pål Grødahl(V) var på lag med Steinar Torvik(KRF)