TAF-nedlegging og redusert ferjetilbod

Skuffa over budsjettframlegg

Anders Riise er skuffa over vedtaket i fylkesutvalet som inneber fjering av TAF-tilbodet ved Ulstein vidaregåande skule og redusering av ferjetilbodet mellom Hareid og Sulesund.  Foto: Arkiv / Ole-Ottar Høgstavoll

New Articles

– Kommunar og næringsliv på ytre søre har ein jobb å gjere fram mot Fylkestinget i desember, seier Anders Riise etter budsjetthandsamingane i fylkesutvalet i Molde i går og i dag. Der vart det ifølgje Riise fleirtal for å legge ned TAF-tilbodet ved Ulstein vidaregåande skule, i tillegg til at ferjesambandet mellom Hareid og Sulesund vil måtte tole nedskjeringar frå 1. januar 2021.