Godtok sommarferje-kutt

Hareid formannskap godtek - mot to stemmer - sommar-innstilling av C-ferja i Hareid-Sulesund i 6 veker. 

New Articles

- Vi kan ikkje ha god jul og godt nyttår mot 1 stemme, sa Oskar Grimstad (FrP) då Hareid formannskap i siste møte gjekk ut i spagat i saka som galdt høyringsuttale til dei foreslegne innskrenkingane i snøggbåt- og ferjetilbodet.