Stiftinga Rasofielgarden: 

Balanserer på ein økonomisk knivsegg 

På skade: Johannes Klungsøyr peiker på rotne vassbord og dører som må skiftast ut. Frå v. styreleiar Runar Haddal, Hege Holstad, Oskar Grimstad og ordførar Bernt Brandal lyttar. 

New Articles

Viss ikkje Stiftinga Rasofielgarden får meir pengar å rutte med, vil mykje av bygningsmassen i bygdetunet Vonheim på Bigset stå på skade innan eit par år.