Einstemmig støtte til Green Yard Kleven

Green Yard Kleven fell full tilslutnad til søknaden som om 500.000 kroner frå det kommunale næringsfondet sine Covid19-midlar.  Foto: Jorulf Myrene

New Articles

Det var, ikkje uventa, full semje i Ulstein formannskap om å godkjenne søknaden frå Green Yard Kleven om 500.000 kroner frå næringsfondet sine Covid19-midlar.