Regjeringa varslar ny strategi for digitalisering og grøn skipsfart

Gunvor Ulstein er med i det regjeringsutnemnde utvalet som skal utarbeide ein ny maritim strategi som særleg skal sjå på digitalisering og grøn skipsfart. – Regjeringa satsar på grøn omstilling og auka digitalisering i maritim næring. Difor har vi no samla næringslivet, organisasjonslivet og akademia til å utarbeida ei ny Maritim21-strategi, seier næringsminister Iselin Nybø i ei pressemelding. Her er Ulstein og Nybø under ei vitjing på Ulstein verft i fjor.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

New Articles

Ei regjeringsoppnemnd gruppe med deltakarar frå heile det maritime Noreg skal utarbeida ein ny maritim strategi som særleg skal sjå på digitalisering og grøn skipsfart.