Sjå borna i Eiksund synge

Song på festen.

Borna song "Tenk at no er dagen her".

Kultur

Mange born har stått på ein scene i dag og sunge. Mange har gledd seg til den store dagen, og står der spente av forventningar.

Borna i Eiksund song "Tenk at no er dagen her" og "Fløy en liten blåfugl" på festen på samlingshuset i bygda. Werner Røyseth akkompagnerte dei på gitar. Margit Haddal hjalp dei også med framføringa.