Til kamp mot ugraset

To geiter har den siste månaden ete seg gjennom eit koldtbord av vegetasjon langs Hareidselva. «Kom då, kåsa, kom då.»
Kultur

Ved demninga på Grimstadvatnet står Ove Midtflø og lokkar på to geiter. I ein dryg månad har Hareid Rotary vore geitebønder langs Hareidselva. Målet har vore at geitene skal halde nede planteveksten og syte for at turgåarane langs Rotarystien kan ferdast gjennom terrenget med utsikt til elva.