Hareidsstemna er igang

Kultur

Hareidsstemna starta tradisjonen tru ved bysta av Johan H. Grimstad. Der song Hareid Blandakor tre songar og det vart lagt ned blomar på bysta.