Årviss konsert med Hjørungavåg Brass

- Det var eit naturleg val å byrje i «brassen» då eg flytta heim

Kultur

Konserten med Hjørungavåg Brass i gymnastikksalen den 1. mai har vore ein fast tradisjon i bygda i 25 år. Også i år var det fullt hus.