I nærleiken: Bli litt betre kjend med små og store kulturminne

Sauemerking

Kultur

I dag er det elektroniske sauemerker i solid plast som er tingen. I «hine hårde dager» var det tollekniven og saksa som vert tekne i bruk for å merke dyra ved å lage ulike variantar av kutt i saueøyrene.